دوشنبه 31 تير 1398  
مقررات انتصاب استانی
برای دیدن متن مقررات انتصاب کلیک کنید
بخشنامه در مورد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392
برای دیدن متن بخشنامه کلیک کنید
بخشنامه به کلیه دستگاهها در خصوص آیین‌‏نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه
برای دیدن متن آیین‏نامه کلیک کنید
بخشنامه در مورد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392
برای دیدن متن بخشنامه کلیک کنید 
     
 
گزيده ها
آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها
بخشنامه  معاون اول رئیس جمهور راجع به انتشار و تنقیح قوانین و مقررات کشور
بخشنامه در خصوص برگزاری انتخابات دوره چهارم شوراهای اسلامی و انتخابات اعضای جدید
تصویب نامه هیات وزیران در خصوص موافقت با افزایش حقوق کارکنان وزارت کشور به میزان 20  از امتیازات موضوع فصل دهم قانون خدمات کشوری
بخشنامه درخصوص اجرای ماده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصدحق الوکاله وصولی به نمایندگان قضایی وکارمندان موثردرپیشرفت دعاوی دولت
آیین نامه نحوه نگهداری حیوانات اهلی
تصویب نامه هیات وزیران درخصوص ابلاغ اعتبارات به نهادکتابخانه های عمومی کشور
بخشنامه در خصوص ضرورت معرفي نمايندگان تام الاختيار و تمام وقت دستگاههاي اجرايي به سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران
اساسنامه سازمان توسعه و عمران دريا و سواحل كشور
آيين نامه اجرايي بند م ماده44قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
آئين نامه الزام آموزش هاي عمومي آشنايي با قانون اساسي  براي كليه نيروهاي وظيفه ، كاركنان دولت اعم از كشوري و لشكري
بيشتر