پنجشنبه 31 مرداد 1398  
     
 
گزيده ها
معرفي همكاران
معرفي همكاران اداره كل امور مجلس
نام و نام خانوادگي
سمت
تلفن
محمد حيدري
مدير كل مجلس
84866101
ستار كيان ارثي
معاون مديركل دفتر امور مجلس
84866137
مهدي چابك
رئيس گروه پي گيري دفتر امور مجلس
84866148
سيد جلال موسوي
رئيس گروه پيگيري امور استانهاي مجلس
84866147
معصومه كيان ارثي
كارشناس دفتر امور مجلس
84866141
روح انگيز گلي
كارشناس دفتر امور مجلس
84866142
محمد تركمان
كارشناس دفتر امور مجلس
84866145
محمد فروغي
كارشناس دفتر امور مجلس
84866144
يونس نصرالهي
كارشناس دفتر امور مجلس
84866143
اميد صبوري
كارشناس دفتر امور مجلس
84866139
محمدعلي مجيدي
مسول دفترامور مجلس
84866131