وزارت کشور
وزارت کشور
وزارت کشور
دوشنبه 31 تير 1398   21:42:26
صفحه اصلی
پست الکترونیکی
نقشه سایت
منو
اداره ها ودفاتر معاونت
خلاصه شرح وظایف
اخبار
هیچ ممنوعیتی برای مراجعه رأی دهندگان به شعب اخذ رأی وجود ندارد
نحوه رأی دادن افراد محروم از نعمت سواد و دارای نقص عضو به نامزد مورد نظر
حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأی مجاز است
دارندگان شناسنامه بدون عکس نیز می توانند رأی بدهند
ملاک تشخیص واجد شرایط رأی دادن به شعب و صدور تعرفه
بيشتر
Copyright © 2010   Islamic Republic of Iran - Ministry of Interior's -  All rights reserved.