وزارت کشور
وزارت کشور
وزارت کشور
صفحه اصلی
پست الکترونیکی
نقشه سایت
آموزش
پژوهش
گزارشهاي پژوهشي
تصمیم گیری چند معیاره TOPSIS

تصمیم گیری ابزاری است که برای شکل دادن به آینده مثبت از آن استفاده می کنیم  به عبارتی فرایندی است پیچیده شامل انواع توانایی های فکری ونیزداشتن اطلاعات در مورد تصمیمی که می خواهیم بگیریم. مجموعه پیش رو به معرفی یکی از بهترین روش های تصمیم گیری و رتبه بندی گزینه ها می پردازد. تلاش شده است تا با ادبیاتی روان، همراه با ارایه مصادیق کاربردی در حوزه ماموریت های وزارت کشور این نهاد فرابخشی را در اخذ بهترین تصمیم ها و رتبه بندی گزینه ها با رویکرد توانمند سازی و سیستم پشتیبان تصمیم گیری ، یاری نماید .

فایل به پیوست می باشد

مهندس امیر حسین قادری

فايلها
تصميم گيري چند معياره با TOPSIS.docx 221.443 KB
Copyright © 2010   Islamic Republic of Iran - Ministry of Interior's -  All rights reserved.