خراسان رضوي
همه گزارش ها بر اصالت، صحت و سلامت انتخابات تاکید دارد
پورعلی مطلق: نماینده نامزدها می توانند در ستاد انتخاباتی کشور حضور یابند
ایفای نقش موثر شبکه ی جامع دانشگاه های استان در پیشبرد علم، دانایی و تخصص استان
درخواست مجوز هیچ جریان سیاسی در دولت یازدهم بی پاسخ نمانده است
کارهای اجرایی استان نباید تحت تاثیر انتخابات قرار گیرد
استاندار خراسان رضوی در انتخابات نمادین الکترونیکی شهرستان نیشابور شرکت کرد
گفتمان غالب جامعه باید به حضور حداکثری در انتخابات تبدیل شود
ثبت نام قطعی ۶۲۹ نفر از خانواده ایثارگران در انتخابات شوراهای شهر و روستای استان
دولت یازدهم، آرامش اقتصادی را بر کشور حاکم کرد
اقتدار وصلابت نظام در سایه مشارکت حداکثری در انتخابات افزایش می یابد