لرستان
استاندار لرستان: انتخابات در لرستان با شور خاصی برگزار شد
استاندار لرستان: افزایش مشارکت در انتخابات تهدید را به فرصت تبدیل می کند
رئیس ستاد انتخابات لرستان: لرستان آماده برگزاری انتخاباتی قانونمند است
معاون استاندار لرستان: شهرداران در انتخابات بی طرف باشند
استاندار لرستان: بیمارستان آیت الله بروجردی هفته دولت به بهره برداری می رسد
مدیرکل سیاسی انتخابات استانداری: 1766 شعبه، آرای مردم لرستان را جمع‌آوری می‌کنند
رییس ستاد انتخابات استان لرستان: اجرای قانون اولویت نخست مجریان انتخابات است
استاندار لرستان: سطح سلامت انتخابات با تقویت سرمایه‌های اجتماعی رابطه‌ مستقیم دارد
تبلیغات انتخاباتی در فضای مجازی با دقت رصد می شود
دولت به منظور خروج از رکود 12 هزار میلیارد تومان به بخش تولید تزریق کرد