اخبار
پارسایی
1397/11/8 دوشنبه انتصاب عضو هسته گزينش سازمان ثبت احوال کشور طی حکمی از سوی نماینده وزیر ودبیرمحترم هیأت مرکزی گزینش، جناب آقای حمید پارسائی به عنوان عضو هسته گزینش سازمان ثبت احوال کشور منصوب شد.
در بخشی از حکم انتصاب وی که سوم بهمن ماه هزاروسیصد و نودو هفت صادر شده آمده است؛
در اجرای بند 2 ماده 9 قانون گزینش کشور به موجب این حکم  جنابعالی به مدت دو سال به عنوان عضو هسته گزینش سازمان ثبت احوال کشور منصوب می گردید.
امید است با استعانت از قدرت لایزال الهی و با همکاری سایر اعضاء محترم ، در خدمت صادقانه به نظام گزینش کشور موفق بوده ودر راستای انتخاب افراد اصلح ، متعهد و شایسته مؤید و منصور باشید.
اهتمام به اجرای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر«  گزینش هوشمندانه، عالمانه ودقیق» و همچنین برنامه محوری،  سرعت بخشی به فرایند گزینش، روان سازی امور، رعایت حقوق افراد وسازمان وپرهیز ازتنگ نظری ونگرش های غیر حرفه ای مورد تأکید است .
توفیق شما را دراجرای قانون گزینش کشور، بویژه وظایف مصرح در ماده 10 قانون مذکور از خداوند سبحان مسألت دارم.