وزارت کشور
وزارت کشور
وزارت کشور
شنبه 23 آذر 1398  
صفحه اصلی
پست الکترونیکی
نقشه سایت
آموزش
پژوهش
مهمترين اخبار نشست هاي تخصصي مركز
سبک زندگی زنان و مؤلفه های تأثیر گذار بر اشکال مختلف آن
آسیب شناسی سیاستگذاری جمعیتی در ایران با رویکردی به وظایف و مأموریت های وزارت کشور
برگزاری نشست تخصصی –آموزشی کارت امتیازی متوازن (نظام ارزیابی عملکرد و تنظیم اهداف استراتژیک BSC)
بررسی  مقایسه ای سیاستگذاری ها در حوزه روسپیگری
‹‹ نظریه بازی ها: ابزاری قدرتمند در تصمیم سازی های سیاسی امنیتی و اقتصادی ››
برنامه زمان بندی برگزاری نشست های تخصصی مرکز
نشست تخصصی آسیب شناسی برنامه های توسعه در کشور (فایل1)
Copyright © 2010   Islamic Republic of Iran - Ministry of Interior's -  All rights reserved.