وزارت کشور
وزارت کشور
وزارت کشور
صفحه اصلی
پست الکترونیکی
نقشه سایت
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
دکتر اصغر افتخاری دكتر افتخاري.pdf
199.43 KB
دکتر افتخاری رئییس مرکز مطالعات راهبردی و آموزش
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.پژوهش
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.

طرح حکمت

عنوان طرح

فعال سازی شورای نخبگان علمی وزارت کشور (حکمت)

˜ هدف

1.استفاده از توان علمی نخبگان علمی در وزارت کشور برای اجرای هر چه بهتر طرح‌های در دستور کار و یا ارایه نظرات و پیشنهادات راهبردی و کاربردی

2. بهره‌مندی از مشاوره‌های علمی راهبردی نخبگان علمی  در وزارت کشور در حوزه‌های مرتبط با مدیریت سیاست داخلی (کمک مشورتی به تمامی معاونت‌ها، مراکز، دفاتر، و ستادهای وابسته)

3.طرح حکمت در پی آن است تا از اندیشه و نظر نخبگان علمی در وزارت کشوربرای ارتقاء الگوی مدیریت سیاست داخلی کشور،مشورت و کمک بگیرد و از این طریق راه را برای توسعه هدفمند مشارکت نخبگان در تصمیم‌سازی هموار سازد.

˜الگو

نخبگان علمی در وزارت کشور در قالب یک شورای مشورتی به صورت منظم در مرکز مطالعات راهبردی تشکیل جلسه داده و از این فرصت برای طرح موضوعات آموزشی، پژوهشی واجرایی  مهم ؛ ابهره مندی از مشورت‌ها و توان علمی اجرایی و یا دریافت ایده‌های ابتکاری ایشان استفاده می‌شود. در واقع الگوی اقدام به صورت یک شورای نخبگی خواهد بود.

كوچك يا بزرگ كردن بخش :.زمان عقربه اي
شنبه 23 آذر 1398

Copyright © 2010   Islamic Republic of Iran - Ministry of Interior's -  All rights reserved.