وزارت کشور
وزارت کشور
وزارت کشور
يكشنبه 31 شهريور 1398   05:34:27
صفحه اصلی
پست الکترونیکی
نقشه سایت
اطلاعات
درباره ما
تعاریف و اهداف

بسیج اداری عبارت است از نهادی مردمی، متشکل از کارکنان دولت به عنوان بخشی از ساختار کلان نیروی مقاومت بسیج که به منظور حراست و حمایت از ارزش‌های اسلام و انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران و تحقق اهداف ارتش بیست میلیونی در محدوده دستگاه‌های دولتی به امر جذب، آموزش و سازماندهی نیروهای داوطلب و توسعه و ترویج فرهنگ بسیجی اقدام می‌نماید..........

*مبانی قانونی و قوانین حمایت بسیج اداری:

1. تصویب ‌نامه شماره 96634 هیأت دولت مورخ 10/12/1364 که در 6 بند و 3 تبصره تنظیم و ابلاغ شده است. مفاد تصویب ‌نامه در خصوص همکاری دستگاه‌های دولتی برای آموزش نظامی کارکنان دولت، بسیج کارکنان و پشتیبانی از جبهه و جنگ می‌باشد.

2. بخشنامه ریاست محترم جمهوری اسلامی مورخ 28/3/1371 شماره 1903 ـ 71/م به کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمان‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌هایی سراسر کشور مبنی بر تشکیل و تقویت واحدهای مقاومت بسیج اداری .

3. مصوبه یکصدو شصت و نهمین جلسات شورای عالی امنیت ملی مورخ‌های 28/8/1373 و 18/11/1373 در خصوص همکاری دستگاه‌های دولتی با حوزه‌ها و پایگاه‌های بسیج اداری در اعزام کارمندان بسیجی به مأموریت‌های آموزش نظامی و دیگر مأموریت‌های بسیج و حمایت از حقوق بسیجیانی که مأمور می‌شوند.

4. بخشنامه و دستورالعمل اجرایی شماره 53400/41/2 مورخ 27/12/1375 سازمان امور اداری و استخدامی کشور در اجرای تبصره بند (هـ) ماده 3 اصلاحی موضوع مصوبه یکصدو شصت و نهمین جلسه شورای عالی امنیت ملی (طرح فراخوانی بسیج) به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی،

5. تصویب نامه شماره 27541/ت 15263هـ مورخ 3/5/1377 هیأت وزیران در ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده (201) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

6. ماده 5 قانون حمایت قضایی از بسیج. (قانون حمایت قضایی از بسیج).

7. تبصره 47 برنامه دوم توسعه اقتصادی ـ اجتماعی ـ فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

8. بخشنامه‌های صادره از سوی برخی از وزرا و معاونین رئیس جمهور.

 

 

کلیات:

رده های مقاومت بسیج در ادارات و کارخانجات که در این دستورالعمل به اختصار رده های مقاومت بسیج نامیده می شوند به استناد دستورالعمل مصوب 27/6/69 رهبر انقلاب اسلامی و فرماندهی معظم کل قوا تاسیس و وظایف خود را برابر مقررات این دستورالعمل انجام می دهند.

وزارتخانه ها، سازمانها، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات، شرکتهای دولتی، بانکها، شرکتهای بیمه، موسسات و شرکتها، کارخانجات ملی شده و دارای مدیریت دولتی و تحت پوشش موسسات دولتی، شهرداریها، موسسات تابعه یا وابسته به آنها و همچنین موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و کلیه شرکتها و موسساتی که بنحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند مکلفند نسبت به تشکیل رده های مقاومت بسیج اقدام و در زمینه های مذکور در این دستورالعمل در مورد کارگران و کارمندان واحدهای خود با نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاریهای لازم را مبذول دارند.

رده های مقاومت بسیج تحت امر نیروی مقاومت بسیج سپاه بوده و دارای شخصیت حقوقی می باشند و کلیه وظائف و امور مربوط به خود را در چارچوب این دستورالعمل انجام می دهند.

اهداف و وظائف:

هدف رده های مقاومت بسیج عبارت است از جذب، آموزش، سازماندهی نیروهای بسیجی برای ایجاد و حفظ آمادگی دفاعی، انجام فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی عمرانی، خدماتی و نجات و امداد.

وظائف رده های مقاومت بسیج عبارت است از:

الف)جذب کارکنان و کارگران دستگاههای مذکور به منظور تشکیل ارتش بیست میلیونی

ب)آموزش عمومی نظامی و عقیدتی سیاسی کارکنان و کارگران بسیجی دستگاههای مذکور

ج)سازماندهی نیروهای بسیجی ادارات و کارخانجات و ایجاد آمادگی در آنان برای مقاومت مردمی، دفاع از کوی و برزن و تاسیسات و انجام فعالیتهای امداد، اجتماعی عمرانی، خدماتی

د)کمک به آموزش و سازماندهی پرسنل ادارات و کارخانجات برای انجام خدمات نجات و امداد به هنگام حملات موشکی، شیمیایی، هوائی و سوانح طبیعی

ه)شرکت در فعالیتهای پشتیبانی (جنگ و سوانح طبیعی) شامل جذب و هدایت کمکهای مردمی به منظور پشتیبانی از جبهه های جنگ

و)انجام امور پرسنلی نیروهای بسیجی رده های مربوط در زمان خدمت در نیروهای مقاومت بسیج سپاه

خ)فراخوانی و اعزام نیروهای سازمان یافته رده های مقاومت بسیج جهت مواقع اضطرار جنگ و انجام مانورهای آمادگی بنا به دستور

ط)انجام برنامه های انصار المجاهدین و تلاش و پیگیری جهت کسب و ایجاد تسهیلات برای ارائه خدمات به بسیجیان دستگاه مربوطه

ی)عضویت در شورای مسئولین و مدیران دستگاه (رده) مربوطه و همکاری با نیروهای انتظامی در بر قراری نظم و امنیت وحاکمیت قانون در مواقع لزوم بنا به دستور

سخن هفته
بيشتر
Copyright © 2010   Islamic Republic of Iran - Ministry of Interior's -  All rights reserved.