سوالات متداول برای مخاطبان و کاربران پورتال از اداره کل رفاه و پشتیبانی

1-  نحوه ی استفاده از رستوران مجتمع فرهنگی تفریحی ورزشی ونک چگونه می باشد؟

هر کارمند به تعداد اعضاء تحت تکفل خود می تواند ماهانه یک نوبت از رستوران با لحاظ نمودن سوبسید استفاده نماید . قابل ذکر است این سهمیه تا دو ماه حفظ می گردد.

2-آیا در زمان های غیر از سهمیه های اعلام شده از طرف اداره رفاه و تعاون می توان از مجتمع های اقامتی خزرآباد و هتل باختر استفاده نمود؟

در زمان های غیر از دوره های تعیین شده از طرف اداره رفاه و تعاون استفاده از مجتمع خزر آباد و هتل باختر با پرداخت 50 درصد قیمت آزاد محاسبه می گردد . لازم به ذکر است برای استفاده در زمان های فوق نیاز به ارائه معرفی نامه از طرف اداره رفاه نمی باشد و تنها با هماهنگی با مجتمع ها و ارائه کارت شناسایی پذیرش صورت می پذیرد.

3-  تا چه مدت پس از انعقاد قرار داد بیمه تکمیلی درمان می توان پدر و مادر و یا همسر و فرزندان بانوان شاغل را تحت پوشش قرارداد؟

هر گونه افزایش مطابق با مفاد قرارداد فقط تا چهل و پنج روز پس از انعقاد قرارداد امکان پذیر می باشد البته کارمندان جدید الورود و یا مأمور و همچنین  نوزادان متولد شده مستثنی می باشند.

4-   مدارک لازم جهت صدور معرفی نامه به مراکز طرف قرارداد چیست؟

-کارت بیمه تکمیلی درمان

-دستور پزشک معالج مبنی بر نوع بیماری یا عمل جراحی( شرح درمان)

-تصویر شناسنامه و صفحه اول دفتر چه بیمه شده و بیمار.

5-  آیا مسیر مناسب جهت تردد جانبازان معزز و معلولین در ساختمان وزارت کشور وجود دارد؟

مسیر تردد از ورودی شماره 3 ساختمان ستاد مرکزی می باشد که این مسیر توسط تابلوها ی نصب شده ، هدایت کننده این عزیزان است که شرح مختصری از مسیر ها ی طراحی شده به شرح ذیل می باشد :

 مسیر اول : تردد از رمپ به شمال ورودی شماره 3 و عبور از درب شیشه ای ریلی شروع شده و در ادامه از کریدور مسقف چادری به سالن ستاد مراجعات ختم می گردد و پس از عبور از گیت بازرسی مرکز حراست به رمپ شرقی _غربی محوطه رسیده و از آنجا با راهنمائی تابلوهای نصب شده به ساختمان های برج خواهند رسید.

مسیر دوم : تردد از ورودی شماره 3 به سمت شرق آغاز شده و پس از عبور از کنار اتاق های کشیک نقلیه و افسر نگهبانی به درب شیشه ای ضلع غربی سردرب اصلی ستاد مراجعات خواهند رسید و بعد از آن وارد ستاد مراجعات شده و به دبیرخانه و اتاقک اطلاعات و ... دسترسی خواهند داشت .

مسیر سوم : با خودرو به طبقه منفی یک پارکینگ عمومی مراجعه نموده و با استفاده از آسانسور به ستاد مراجعات دسترسی می یابند که پس از عبور از گیت حراست همانطور که در بند اول شرح آن آمده به ساختمان برج ستاد مرکزی و ساختمان شهید رجائی دسترسی خواهند داشت.

6-  نحوه خرید لوازم مورد نیاز وزارت متبوع به چه صورت می باشد؟

کلیه در خواست های وزارتخانه از طریق سامانه تدارکات الکتریکی دولت تا سقف 10درصد حد نصاب معاملات کوچک در سال 1395 ، 000/000/200 ریال می باشد که به آدرس www.setadiran.ir صورت می گیرد و شرکت هایی که در سامانه مذکور ثبت نام نموده اند می توانند از لوازم مورد نیاز اطلاع یابند. 

7- زمان اطلاع رسانی انعقاد قراردادهای جدید وزارت متبوع چه موقع می باشد؟

از طریق پورتال و پایگاه ملیاطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس www.iets.mporg.ir و روزنامه های کثیر الانتشار اطلاع رسانی می گردد.

8-    نحوه انعقاد قراردادها و پرداخت مطالبات وزارت متبوع با توجه به حد نصاب دولتی به چه شکلی است؟

1- انجام استعلام انعقاد قرارداد (000/000/200 ریال الی 000/000/000/2 ریال) (مربوط به سال 1395)

2-   مناقصه یا مزایده انعقاد قرارداد (بیش از 000/000/000/2 ریال)   

3-  پرداخت فاکتور ( کمتر از 000/000/200 ریال)

 9- آیا در مناقصه و مزایده وزارت متبوع ، امکان ارائه چک تضمین شده به جای سپرده شرکت در مناقصه وجود دارد؟ 

خیر. به موجب آیین نامه تضمینی برای معاملات دولتی ، تضامین مورد پذیرش عبارتند از:

1-  ضمانتنامه معتبر بانکی

2-   ضمانتنامه معتبر بیمه ای

3-  سفته به نام دستگاه مناقصه گزار

4- سند ملکی به قید صدور وکالت فروش به دستگاه مناقصه گزار

5-   واریز وجه نقد در حساب سایر منابع نزد خزانه و ارائه فیش به دستگاه مناقصه گزار

 

بيشتر