سئوالات متداول امور مجلس و هماهنگی استان ها

1- نحوه پاسخگویی به درخواست های نمایندگان محترم مجلس به چه صورت است؟

با بررسی نامه ها و با توجه به ارتباط موضوع آن، از طریق حوزه به سازمان یا معاونت های مربوطه یا استانداری های مربوطه ارجاع شده و جهت دریافت پاسخ پیگیری می شود. متقاضی میتواند با مراجعه و یا تماس با دبیرخانه مرکزی و دریافت شماره نامه، از مرجع مربوطه درخواست خود را پیگیری نماید.

2- دفاتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تهران کجا واقع شده است؟

تهران میدان بهارستان خیابان مجاهدین اسلام ساختمان جدید مجلس شورای اسلامی دفاتر نمایندگان.

آدرس سایت مجلس شورای اسلامی:

www.parliran.ir

 3- نحوه پاسخگویی به مکاتبات مربوط به کمیسیون اصل 90 چگونه است؟

مستند به اصل نودم قانون اساسی به منظور رسیدگی به شکایت های مردم از طرز کار قوای مجریه، قضائیه و مقننه کمیسیونی به نام اصل نودم قانون اساسی تشکیل شده است که طبق قوانین مصوب مربوط به خود انجام وظیفه می نماید.

مکاتبات این کمیسیون با توجه به حساسیت آن و با توجه به فرجه قید شده در قانون که به موجب آن دستگاههای دولتی موظفند ظرف مدت یک ماه پاسخ مکتوب را به همراه مستندات مربوطه به کمیسیون ارسال نمایند سریعاً به معاونت ها و استانداران مربوطه منعکس شده و در موعد مشخص شده پیگیری و پاسخ دریافت و نتیجه به کمیسیون مربوطه اعلام می گردد.

4- طریقه پاسخگویی به تذکرات نمایندگان محترم مجلس؟

نظر به ماده 208 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، در کلیه مواردی که نماینده یا نمایندگان مطابق اصل 88 قانون اساسی، از رئیس جمهور یا وزیر در باره یکی از وظایف آنان حق سئوال دارند، می توانند درخصوص موضوع مورد نظر به رئیس جمهور و وزیر مسئوول کتباً تذکر دهند.

هیات رئیسه تذکر را به رئیس جمهور یا وزیر مربوط ابلاغ و خلاصه آن را در جلسه علنی مجلس عنوان می نماید.

تذکر داده شده متناسب با موضوع به معاونت تخصصی ارجاع داده شده و تا حصول پاسخ پیگیری می شود و نتیجه به نماینده تذکر داده شده منعکس می گردد.

5- سئوالات:.

طبق آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی :

- هر نماینده می تواند راجع به مسائل داخلی و خارجی کشور از وزیر مسئول درباره وظایف او سئوال نماید. سئوال باید کتبی و صریح بوده و در فرم مخصوص که هیات رئیسه تهیه می نماید توسط نماینده تنظیم و به هیات رئیسه تسلیم شود. هیات رئیسه سئوال را فورا به کمیسیون تخصصی ذیربط ارسال می نماید.

- کمیسیون حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از وصول سئوال، جلسه ای با حضور وزیر و سئوال کننده تشکیل و با استماع نظرات سئوال کننده و وزیر و بررسی های لازم به موضوع رسیدگی می کند.

- چنانچه سئوال کننده، توضیحات وزیر را قانع کننده نداند، کمیسیون با تعیین قلمرو «ملی» یا «منطقه ای» سوال، بلافاصله نسبت به ارجاع سئوال ملی به هیات رئیسه جهت اعلام وصول در اولین جلسه علنی اقدام می نماید.

- در رابطه با سئوال منطقه ای، کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده روز نسبت به ارائه راه حل و ارسال گزارش به هیات رئیسه مجلس و رئیس جمهور (توسط رئیس مجلس) اقدام می نماید.

- هیات رئیسه به منظور حل موضوعات ناظر به سئوال منطقه ای مساعی لازم را به عمل می آورد.

- چنانچه پس از پانزده روز از ارجاع نامه کمیسیون، نماینده سئوال کننده همچنان موضوع را حل و فصل نشده بداند از هیات رئیسه درخواست طرح سئوال منطقه ای در جلسه علنی می نماید.

- هیات رئیسه موظف است در اولین جلسه علنی، سئوال منطقه ای را اعلام وصول و فوری به وزیر ابلاغ و به کمیسیون ذیربط ارسال نماید.کمیسیون موظف است ظرف یک هفته گزارش نهایی را به هیات رئیسه ارائه نماید.

- وزیر مورد سئوال پس از دعوت هیات رئیسه در مجلس حضور یافته و به سئوال پاسخ می دهد درصورت عدم اقناع سئوال کننده از مجلس درباره وارد بودن سئوال رای گیری بعمل می آید.

6- تفاوت طرح و لایحه و نحوه رسیدگی به آنها چگونه است؟

طرح از سوی نمایندگان محترم مجلس مطرح شده و با امضاء حداقل 15 نفر از نمایندگان به هیات رئیسه تقدیم می گردد شورایعالی استانها نیز می تواند مستقیماً یا از طریق دولت نسبت به ارائه طرح اقدام نماید. لایحه از طریق دولت به مجلس تقدیم می شود.

بعد از اعلام وصول طرح ها و لوایح در صحن علنی، هیات رئیسه آنها را حسب موضوع به کمیسیون مربوطه ارجاع و در کمیسیونها با حضور نمایندگان دستگاهها مورد بررسی قرار می گیرد و نهایتا جهت تصویب به صحن علنی ارجاع می گردد.

- لازم به ذکر است نمایندگان دستگاههای دولتی هنگام حضور در کمیسیونها مجاز به مخالفت با مفاد لوایح یا تلاش - برای تغییرآنها به گونه ای که به تغییر ماهیت آنها منجر گردد نمی باشند.

برای اطلاع از طرح ها و لوایح مربوط به وزارت کشور میتوانید به پورتال وزارت کشور مراجعه نموده و در صورت نیاز به اطلاع در مورد کلیه طرح ها و لوایح به سایت پژوهش های مجلس شورای اسلامی بخش طرح ها و لوایح مراجعه نمایید.

- همکاران پس از شرکت در جلسات کمیسیونها می بایست فرم مربوط به گزارش شرکت در جلسات را که در اختیار حوزه ها قرار دارد تکمیل و جهت ارسال به ریاست جمهوری به این حوزه ارسال نمایند.

7- نحوه حضور در کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی چگونه است :

پس از اعلام دعوت از حوزه امور مجلس و هماهنگی استانها، حوزه ها می توانند اسامی همکاران شرکت کننده را به دفترحوزه امورمجلس و هماهنگی استانها اعلام نموده تا هماهنگی لازم جهت حضور در مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد

8- نحوه دسترسی به طرح ها و لوایح چگونه است؟

برای دسترسی به طرح ها و لوایح مربوط به این وزارت با مراجعه به پورتال رسمی وزارت کشور ، در Tab مربوط به حوزه امور مجلس و هماهنگی استان ها می توانید طرح و یا لایحه مورد نظر را به صورت فایل PDF دانلود، و استفاده نمائید.

برای دسترسی به سایر طرح ها و لوایح با مراجعه با سایت مرکز پژوهش های مجلس به آدرس:

www.rc.majlis.ir   می توانند با جستجوی موضوعی و یا بر اساس شماره ثبت به آنها دسترسی یابند.

9- تحقیق و تفحص چیست؟

بر اساس ماده 198 هرگاه نماینده ای، تحقیق و تفحص در هر یکی از امور کشور را لازم بداند تقاضای خود را به صورت کتبی به هیات رئیسه مجلس تسلیم نموده و هیات رئیسه ظرف چهل و هشت ساعت آن را به کمیسیون تخصصی ذیربط جهت رسیدگی ارجاع می نماید. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ وصول، اطلاعاتی را که در این زمینه کسب نموده در اختیار متقاضی یا متقاضیان قرار دهد.

درصورتى که متقاضى یا متقاضیان، اطلاعات کمیسیون را کافى تشخیص ندهند، کمیسیون موظف است ظرف یک هفته از متقاضى یا متقاضیان و بالاترین مقام دستگاه اجرائى ذى‏ربط دعوت به عمل آورد و دلایل ضرورت تحقیق و تفحص و نظرات مقام فوق‌الذکر را استماع نماید و تا مدت ده روز گزارش خود را مبنى بر تصویب یا رد تقاضاى تحقیق و تفحص به هیأت رئیسه مجلس ارائه دهد.

این گزارش خارج از نوبت در دستور هفته بعد مجلس قرارمى‏گیرد و پس از توضیح سخنگوی کمیسیون و صحبت نماینده متقاضی تحقیق و تفحص هرکدام حداکثر به مدت ده‌دقیقه، گزارش کمیسیون بدون بحث به رأى گذاشته خواهد شد.

در صورت تصویب انجام تحقیق و تفحص، موضوع به همان کمیسیون تخصصى ذیربط جهت رسیدگى ارجاع مى‏گردد.

کمیسیون موظف است در مدت بیست روز اعضاء هیأت تحقیق و تفحص را که حداقل یازده وحداکثر پانزده نفر خواهند بود از بین نمایندگان تعیین و به رئیس مجلس جهت صدور ابلاغ معرفى نماید. چنانچه متقاضیان تحقیق و تفحص کمتر از پنج نفر باشند کلیه آنان عضو هیأت خواهند بود، در غیر این‌صورت حداقل پنج‌نفر از اعضاءهیأت از میان ‌متقاضیان تحقیق ‌وتفحص انتخاب خواهند شد.

اعضاء هیأت از میان خود یک رئیس، دو نایب رئیس و یک دبیر انتخاب مى‏کنند.

هیأت حداکثر در مدت یک‌ماه پس از پایان مهلت تحقیق و تفحص، گزارش خود را به کمیسیون تسلیم مى‏نماید. کمیسیون موظف است ظرف یک ماه گزارش هیأت را در جلسه مشترک اعضاء کمیسیون و هیأت مطرح و گزارش نهایی را جهت قرائت در مجلس برای مدت نیم‌ساعت تنظیم و پس از تصویب به هیأت‌رئیسه ارسال نماید. قبل از رأی‌گیری در رابطه با گزارش نهایی، وزیر یا مقام ‌مسؤول از عملکرد خود دفاع خواهد نمود.