سوالات متداول در حوزه امور ایثارگران

1- مهمترین وظایف حوزه امور ایثارگران وزارت کشور چیست؟

الف)در ستاد وزارت کشور:

نظارت بر حسن اجرای قوانین ومقررات مرتبط با ایثارگران

برنامه ریزی واجرای برنامه های مصوب مناسبتی فرهنگی و فوق برنامه

ب)در استانداریها و سازمانهای وابسته:

-ارائه آموزش های لازم به منظور ارتقاء دانش تخصصی مشاوران محترم روسای سازمانهای وابسته و استانداریها در امورایثارگران

-نظارت بر نحوه عملکرد مشاوران روسای سازمانهای وابسته و استانداریها در امور ایثارگران

-بررسی های میدانی ومکتوب عملکرد مشاوران

2- آیا امور ایثارگران وزارت کشور به جز ایثارگران شاغل خود، به امور ایثارگران مراجعه کننده از استانداریها و سازمانهای وابسته به وزارت کشور هم رسیدگی می کند؟

ایثارگران عزیز شاغل در استانداریها و سازمانهای وابسته در صورت نیاز باید به مشاوران دستگاه خود مراجعه نمایند.

3- آیا ایثارگران غیر شاغل در وزارت کشور ، استانداریها و سازمانهای وابسته جهت پی گیری امور خود می توانند به امور ایثارگران وزارت کشور مراجعه نمایند؟

این گروه از ایثارگران به تناسب وضعیت ایثارگری می باید به بنیاد شهید و امور ایثارگران و یگانهای اعزام خود ( بسیج ، ارتش ، جهاد کشاورزی و...) مراجعه نموده و در صورت نیاز به مشاوران امور ایثارگران در فرمانداریها ، استانداریها و یا مشاوران امور ایثارگران سازمانهای وابسته به وزارت کشور( ثبت احوال ، سازمان شهرداریها و دهیاریها و سازمان مدیریت بحران ) مراجعه نمایند.

4-آیا کارکنان ایثارگری که در جابجایی ها و یا استخدام جدید در ستاد و استانداریها مشغول به کار می شوند باید مراتب ایثارگری خود را به اطلاع (( امور ایثارگران )) برسانند؟

بله این عزیزان می باید گواهی سابقه ایثارگری خود را اعم از رزمندگی ، جانبازی ، آزادگی و یا داشتن نسبت با ایثارگر (والدین ، همسر و فرزند و یا برادر وخواهر شهید، جانباز و آزاده) را به همراه یک نسخه از آخرین حکم کارگزینی به امور ایثارگران محل کار خود ارائه نمایند.

5- کدام گروه از ایثارگران از مالیات معافند ؟

برابر ماده 56 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، خانواده شاهد ( والدین ، همسر و فرزندان شهدا ) جانبازان و آزادگان از صد در صد حقوق و فوق العاده شغل و سایر فوق العاده ها اعم از مستمر و غیر مستمر از پرداخت مالیات معاف هستند.

6-آیا ایثارگران از پرداخت هزینه های درمان معافند ؟

بله. برابر ماده 13 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، تامین صد در صد هزینه بهداشتی ، درمانی به صورت بیمه سلامت ، بیمه همگانی بیمه مکمل و بیمه خاص خانواده شاهد، جانبازان ، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان بر عهده دولت می باشد.