شنبه 30 شهريور 1398   01:22:19
.
.
نشست استانداران سراسر کشور با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر کشور

عکاس:منا ثباتی

1396/3/8 دوشنبه