وزارت کشور
وزارت کشور
وزارت کشور
صفحه اصلی
پست الکترونیکی
نقشه سایت
آموزش
پژوهش
شرح وظایف

شرح وظایف گروه پژوهشی امنیتی انتظامی:

 تلفن 26655951

·        مطالعه، تحقیق و بررسی مسایل امنیتی و انتظامی

·        آسیب شناسی مدیریت امنیت انتظامی کشور

·        فراخوان موضوعات پژوهشی امنیتی انتظامی

·        ارائه طرحهای مطالعاتی و پژوهشی به ستاد تخصصی وزارت کشور در امور امنیتی و انتظامی

·        بررسی و نظارت بر طرح های مطالعاتی و پژوهشی سفارش داده شده ستاد تخصصی

·        تهیه و انتشار ویژه نامه های تخصصی امنیتی انتظامی

·        برگزاری نشست های تخصصی به سفارش ستاد تخصصی امنیتی و انتظامی

 

 

گزیده ای از گزارش های تهیه شده  نشستهای تخصصی گروه:

·        نشست تخصصی عملیات انتحاری سیستان و بلوچستان

·        نشست تخصصی امنیت انتخابات مجلس نهم

·        نشست تخصصی تروریسم در سراوان سیستان و بلوچستان

·        نشست تخصصی ممنوعیت ورود افاغنه به ایران در سیستان و بلوچستان

·        نشست تخصصی جایگاه وزارت کشور و ناجا در امنیت داخلی

 

برخی از عناوین پژوهشی گروه امنیتی انتظامی:

·        تدوین راهبرد ج.ا. در تامین امنیت اجتماعی

·        طراحی راهبرد در مدیریت مرزهای شرقی

·        مطالعه خدمات و اقدامات بشردوستان ج.ا. در بحرانهای پناهندگی در غرب کشور

·        راهکارهای ارتقاء امنیت نرم ج.ا.ایران

·        نقش دولت در ایجاد نظم و امنیت

·        بررسی چگونگی ارتقای نظام ترافیکی تهران و اثرات آن بر روان سازی عبور و مرور

·        طراحی الگوی مفهومی تدوین و ترسیم جغرافیای جرم در تهران

·        تبیین جایگاه بازارچه های مرزی در اقتصاد و ضریب امنیت مناطق مرزی

·        تعیین شاخص ها و ظرفیتهای نظم و بی نظمی

 

اولویت های پژوهشی:

·        بررسی راهکارهای افزایش رضایت مندی از خدمات انتظامی

·        بررسی راهکارهای نهادینه سازی پدافند غیر عامل

·        نقش خانواده های بی سرپرست معدومین فعالیت های مجرمانه و تروریستی

 

1
Copyright © 2010   Islamic Republic of Iran - Ministry of Interior's -  All rights reserved.