اطلاعیه ها
چهارشنبه 24 بهمن 1397 اطلاعيه طرح سرشماري مشاغل اتباع افغانستانی
بسمه تعالي
اطلاعيه طرح سرشماري مشاغل اتباع  افغانستانی
قابل توجه اتباع افغانستانی ساكن در جمهوري اسلامي ايران
 
با عنایت به اینکه از تاريخ 97/11/24 طرح سرشماری مشاغل اتباع افغانستاني ساکن در استانهای تهران، البرز، اصفهان، بوشهر، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، سمنان، مرکزی، قزوین، قم، کرمان، فارس، یزد هرمزگان و گلستان در محل  دفاتر خدمات اتباع خارجی و با حضور کارفرما و تبعه خارجی به شرح ذيل  شروع شده است  :
  الف: نوبت دهی از مورخ97/11/24 لغایت 97/12/16
  ب: ثبت اطلاعات از مورخ 97/11/24 لغایت 98/01/31
      حضور و شركت كليه اتباع افغانستاني دارای کارتهای آمایش معتبر،گذرنامه خانواری ، پروانه اقامت ، دفترچه پناهندگي و شرکت کنندگان در طرح سرشماری (سال های 1395 و 1396) وهمچنين اتباع افغانستاني غیرمجاز داراي كارفرماي ايراني و كارفرماي افغانستاني در اين طرح به همراه كارفرما ضروري و الزامي می باشد .  عدم شرکت اتباع داراي مدارك فوق در طرح سرشماری مشاغل در مدت زمان باقي مانده ، منجر به بروز مشكلاتي  در روند تمدید مدارك آنها خواهد شد .
 
 
روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور
منو