اطلاعیه ها
يكشنبه 18 فروردين 1398 اطلاعیه شماره 1 بیمه سلامت
مرحله پنجم طرح بیمه سلامت برای تمامی پناهندگان دارای کارت آمایش آغاز شده است.
 
پناهندگان آسیب پذیر
تمامی پناهندگانی که در مرحله چهارم طرح بیمه سلامت دفترچه رایگان دریافت نموده اند، می بایست به نزدیک ترن دفتر پیشخوان دولت (سراسر کشور) مراجعه نموده و دفترچه خود را تمدید کنند.
 
سایر پناهندگان
سایر پناهندگان نیز می توانند به دفاتر پیشخوان دولت(سراسر کشور) مراجعه نموده و در این طرح ثبت نام نمایند. اولین بازه زمانی جهت ثبت نام به مدت 10 روز از تاریخ 1 اردیبهشت 1398 می باشد. بازه زمانی (تیرماه 1398) بعدی ثبت نام متعاقبا اعلام خواهد شد.
دفترچه بیمه این اقشار به مدت 12 ماه از تاریخ ثبت نام معتبر خواهد بود.
روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور
منو