چهارشنبه 27 شهريور 1398   16:52:16
تهران
1396/1/8 سه شنبهچاوشی از زمانبندی اقداماتی که پس از ثبت نام داوطلبان انجام می شود خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ سید شهاب الدین چاوشی، رییس ستاد انتخابات استان در مورد خلاصه زمانبندی انتخابات پس از اتمام فرآیند ثبت نام داوطلبان انتخابات شوراها گفت:  طبق ماده 46 قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از 30/12/1395 الی 6/1/1396 یعنی از زمان شروع ثبت نام اسامی و مشخصات ثبت نام کنندگان جهت بررسی سوابق آنان به مراجع قانونی ارسال می شود.
وی افزود: از 7/1/1396 الی 16/1/1396 مراجع قانونی نتایج بررسی های خود را به ستادهای انتخابات اعلام می کنند وهیات های اجرایی شهرستان ها از 17/1/1396 الی 23/1/1396 رسیدگی به صلاحیت داوطلبان را شروع می کنند و در 24/1/1396 صورت جلسه رسیدگی به صلاحیت داوطلبان را به هیات نظارت شهرستان ها ارسال می کنند.
به گفته چاوشی هیات های نظارت از 25/1/1396 الی 31/1/1396 در خصوص صلاحیت آن دسته از داوطلبانی که در هیات های اجرایی تایید صلاحیت شده اند اعلام نظر می کند و در 1/2/1396 نظر خود را به هیات های اجرایی شهرستان ها ارسال می کند.در 2/2/1396 فرمانداری ها مراتب تایید یا رد صلاحیت داوطلبان را پس از دریافت نظر هیات های نظارت شهرستان ها به داوطلبین ابلاغ می کند.
رییس ستاد انتخابات استان با بیان اینکه طبق تبصره 1 ماده 50 قانون از 3/2/1396 الی 6/2/1396 داوطلبان رد صلاحیت شده در هیات های اجرایی یا نظارت شهرستان ها می توانند شکایت خود را به هیات نظارت استان تحویل دهند تصریح کرد: البته داوطلبان روستایی که همه این فرایندها در بخشداری ها صورت گرفته می بایست این شکایت را به هیات نظارت شهرستان متبوع خود تحویل دهند. 
وی افزود: از 7/2/1396 الی 16/2/1396 هیات نظارت استان فرصت دارد تا به شکایات داوطلبان رسیدگی و بررسی نهایی خود را انجام دهد. 
چاوشی گفت: در 17/2/1396 هیات نظارت استان نظر نهایی خود در خصوص شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده را به فرمانداری های ذیربط اعلام می کند وطبق ماده 51 قانون انتخابات از 18/2/1396 الی 20/2/1396 آگهی اسامی نامزدها تهیه و منتشر می شود .
به گفته رییس ستاد انتخابات استان؛مطابق ماده 90 قانون انتخابات و ماده 61 آین نامه اجرایی انتخابات از 21/2/1396 الی 27/2/1396 تبلیغات انتخاباتی انجام می شود و در تاریخ 28/2/1396 ممنوعیت تبلیغات نامزدها و طرفداران آنها اعمال می شود.
چاوشی گفت: لازم به ذکر است که فرایندهای اشاره شده در حوزه روستاها، در بخشداری مربوطه انجام می شود و همانگونه که گفته شد شکایات نیز در سطح شهرستان و در هیات نظارت شهرستان صورت می گیرد و در این خصوص هیات نظارت استان ها هیچ نقشی نخواهند داشت.افرادی که صلاحیت آنها به تایید هیات های اجرایی نرسیده می توانند براساس قانون در مهلت مقرر نسبت به ارائه درخواست تجدیدنظر به هیات نظارت شهرستان واستان اقدام نمایند.
نقش هیات های اجرایی و نظارت در رسیدگی به صلاحیت داوطلبین بر اساس قانون انتخابات
ماده ۴۶ـ هیأت اجرایی موظف است به منظور احراز شرایط مذکور در مواد ۲۶ و ۲۹ درباره هر یک از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهر حسب مورد از مراجع ذیربط از قبیل اداره اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری، ثبت احوال استعلام نماید.
تبصره ۱ـ چنانچه داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا مظنون به داشتن یکی از موارد مذکور در ماده ۲۹ باشند هیأت اجرایی مربوط موظف است حسب مورد از مراجع ذیربط مذکور در ماده فوق استعلام نماید.
تبصره ۲ـ مراجع مذکور در ماده فوق موظف هستند ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ وصول استعلام نسبت به موارد استعلام کتباً پاسخ دهند.
ماده ۴۷ـ هیأتهای اجرایی پس از دریافت نتیجه رسیدگی به سوابق داوطلبان موظف‌اند ظرف مدت هفت روز به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و نتیجه را اعلام نمایند.
ماده ۴۸ـ  نظر هیأت‌های اجرایی شهرستان، بخش مبنی بر تأیید یا ردّ صلاحیت داوطلبان حسب مورد با تأیید هیأت‌های نظارت شهرستان، بخش معتبر است و چنانچه ظرف مدت هفت روز از تاریخ دریافت نتیجه رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، هیأت نظارت مربوط درباره داوطلب یا داوطلبان نظر خود را اعلام نکند نظر هیأت اجرایی ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۴۹ـ بررسی سوابق داوطلبان باید محرمانه انجام گیرد به طوری که موجب هتک حیثیت و آبروی افراد نشود و بررسی‌ها از محدوده موارد مذکور در مواد ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ این قانون خارج نگردد و افشای هرگونه اطلاعات دریافت شده توسط اعضای هیأت‌های اجرایی و یا هر شخص دیگر ممنوع است.
ماده ۵۰ـ هیأت‌های اجرایی مکلف‌اند در انجام وظایف خود بی‌طرفی کامل را رعایت نمایند و در صورت تخلف، فرماندار یا بخشدار موظف است با رأی اکثریت اعضای هیأت اجرایی نسبت به تعویض هر یک از معتمدین هیأت اجرایی و در مواردی که انحلال هیأت اجرایی ضروری باشد با تأیید استاندار و هیأت نظارت استان اقدام نماید.
تشکیل مجدد هیأت اجرایی با رعایت مقررات مندرج در این قانون انجام می‌گیرد و تصمیمات متخذه هیأت اجرایی منحله عنداللزوم وسیله هیأت اجرایی جدید قبل از انقضای مهلت قانونی رسیدگی به صلاحیت داوطلبان قابل تجدید نظر خواهد بود.


نسخه قابل چاپ