جمعه 29 شهريور 1398   15:31:58
خراسان جنوبي
1396/2/20 چهارشنبهمدیرکل روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی، که در دومین جلسه کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان سخن می گفت با بیان این مطلب افزود: اقداماتی که در کمیته اطلاع رسانی صورت می گیرد باید در راستای ترغیب افراد برای حضور در پای صندوق رای و افزایش مشارکت در این رخداد سیاسی و اجتماعی باشد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛  عباسعلی بهاری ، ضمن ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته در کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان به برخی پیشنهادات این کمیته اشاره کرد و افزود: برگزاری جلسه کمیته اطلاع رسانی استان با حضور مسئولین کمیته های اطلاع رسانی شهرستان های تابعه و ارائه گزارش عملکرد مسئولین شهرستانی در جلسه مذکور و بازدید از عملکرد کمیته های اطلاع رسانی شهرستان ها از جمله اقداماتی است که در دستور کار است.
مسئول کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان، احصاء برنامه زمان بندی انتخابات و اطلاع رسانی به کمیته های شهرستانی و رسانه ها و بارگذاری در پایگاه اطلاع رسانی استانداری را مورد تاکید قرار داد و افزود: ایجاد لینک انتخابات استان در سایت های فرمانداری های شهرستان های تابعه ، مکاتبه با دستگاه های اجرایی استان در خصوص بارگذاری لینک انتخابات در سایت دستگاه و تشکیل تیم خبری و رسانه ای انتخابات در مرکز شهرستان ها در روز اخذ رأی ، از دیگر اموری است که به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.
مدیرکل روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی، ضمن تأکید بر فعال کردن رسانه های شهرستانی و پوشش اخبار مرتبط ، گفت: اسامی کاندیداهای تأیید صلاحیت شده در حوزه شوراهای اسلامی از طریق پایگاه اطلاع رسانی استانداری اعلام عمومی خواهد شد.
بهاری، تشکیل ستاد مستقر در استانداری در روز اخذ رأی با حضور استاندارخراسان جنوبی ، رئیس ستاد انتخابات، مسئولین کمیته ها، اعضای هیأت نظارت و نیز نمایندگان رسانه های استان را مورد تاکید قرار داد و افزود: درنظر گرفتن فضایی به منظور درج روز شمار انتخابات با شعارهای محرک و ترغیب کننده در رسانه های استان ، بازدید رئیس ستادانتخابات استان از ستادهای مرکزی کاندیداها و نیز ارسال طرح تبلیغاتی تهیه شده در کمیته اطلاع رسانی به کلیه فرمانداری های شهرستان های تابعه استان از دیگر اقدامات آتی این کمیته خواهد بود.

نسخه قابل چاپ