شنبه 30 شهريور 1398   22:17:46
لرستان
1396/1/27 يكشنبهمعاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان گفت: شهرداران در ایام انتخابات باید از ورود به جریان ها و گروه های سیاسی خودداری و فقط به مشارکت بیشتر مردم در این رویداد مهم کمک کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، محمد اصلانی در همایش شهرداران استان لرستان افزود: در انتخابات نباید از امکانات و منابع شهرداری ها با اهداف حمایت و یا علیه کسی بهره گیری شود و برای شهرداران مناسب نیست که از شخص و گروه خاصی حمایت کنند.
وی خطاب به شهرداران گفت: جامعه از شما نمی پذیرد که به جریان های سیاسی ورود پیدا کنید و یا اینکه به جای مدیریت و آبادانی شهری منابع شهرداری ها را صرف جریان های سیاسی و انتخاباتی کنید.
اصلانی با اشاره به اینکه اعضای شوراهای شهر نیز نباید از امکانات شهرداری ها با اهداف سیاسی و انتخاباتی بهره بگیرند اظهار کرد: در صورت مشاهده چنین مواردی تخلف عضو شورا بنابر قانون مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه با پیگیری های صورت گرفته برای اولین بار طی چند دهه اخیر مطالبات شهرداری ها از دستگاه های اجرایی مختلف محقق شد افزود:در این ارتباط حدود 390 میلیارد ریال طلب شهرداری ها از دستگاه های اجرایی محقق شده که این مبلغ بزودی به شهرداری ها پرداخت می شود.
به گفته وی در سال 95 حدود یکهزارمیلیارد ریال از طریق سازمان شهرداری ها، سازمان مدیریت و برنامه ریزی بودجه و اداره امور مالیاتی به شهرداری ها کمک شده که نشان می دهد 35 درصد از بودجه کل شهرداری از طریق منابع دولتی تامین شده است.
اصلانی با تاکید بر استفاده و به کارگیری نیروی انسانی با انگیزه و توانمند در شهرداری ها گفت: در سه سال اخیر بیش از 100 نفر در شهرداری ها از طریق آزمون به کارگرفته شده است.
وی گفت: شهرداری ها باید با اولویت نسبت به تامین زمین بازارچه مخصوص مددجویان کمیته امداد ، پرداخت نیم درصت سهم کتابخانه ها و بدهی دانشگاه های علمی و کاربردی و جهاددانشگاهی توجه داشته باشند.
وی با اشاره به محقق شدن بخشی از مطالبات شهرداری ها از دستگاه های اجرایی افزود: شهرداری ها باید نسبت به پرداخت سهم نیم درصد کتابخانه های عمومی تا اردیبشهت ماه امسال اقدام کنند.
 
 

نسخه قابل چاپ