وزارت کشور
وزارت کشور
وزارت کشور
دوشنبه 31 تير 1398   21:54:16
صفحه اصلی
پست الکترونیکی
نقشه سایت
شرح وظايف ** ساختار مركز
شرح وظایف سازمان امور اجتماعی
اخبار مرکز ومعاونتها
1
1396/12/16 چهارشنبه سومین نشست هیات اندیشه ورز استان خراسان شمالی برگزار شد راه کارهای توانمندی سازی افراد در معرض آسیب طلاق باید مورد بررسی قرار گیرد

سومین جلسه هیات اندیشه‌ورز استان خراسان شمالی با حضور معاون و کارشناسان دفتر امور اجتماعی و فرهنگی، رئیس کمیته مبارزه با مواد مخدر استان و اساتید دانشگاه برگزار شد. در این جلسه توانمندسازی گروه های در معرض آسیب طلاق، می‌تواند در سه مرحله 1. پیش‌گیرانه 2. حین طلاق (درمان) و 3. پس از طلاق صورت گیرد. بحث پیش گیرانه بسیار مفصل، وسیع و طولانی مدت بوده و سازمان های مختلف از جمله آموزش و پرورش و آموزش عالی را شامل می شود. به طور کلی نظر هیات اندیشه ورز این است که ارائه راهکار برای این دسته نهادها به کار تخصصی و پژوهشی بیشتری نیازمند است .

منبع: اداره کل امور اجتماعی وفرهنگی استانداری خراسان شمالی
بيشتر
اسناد بالا دستی
قانون برنامه پنجم توسعه
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
سند چشم انداز بیست ساله
سیاستهای کلی جمعیت
امور اجتماعی در استانها
مشخصات مدیران استانها
لینک دفاتر امور اجتماعی استانها
انتقادات و پیشنهادات
نظر شما در ارتباط با این بخش چیست؟
   
بد
خوب
عالی


بيشتر
Copyright © 2010   Islamic Republic of Iran - Ministry of Interior's -  All rights reserved.