وزارت کشور
وزارت کشور
وزارت کشور
دوشنبه 31 تير 1398   21:06:39
صفحه اصلی
پست الکترونیکی
نقشه سایت
شرح وظايف ** ساختار مركز
شرح وظایف سازمان امور اجتماعی
اخبار مرکز ومعاونتها
1
1396/12/16 چهارشنبه هادي مرعشي سرپرست معاونت سياسي و اجتماعي استانداري سیستان و بلوچستان : موانعي كه در سالهاي گذشته براي گردشگران و مسافرين وجود داشت بايد برطرف شود موانعي كه در سالهاي گذشته براي گردشگران و مسافرين وجود داشت بايد برطرف شود.اين مطلبدرجلسه ستاد اجرائي خدمات سفر استان كه به رياست هادي مرعشيسرپرست معاونت سياسي و اجتماعي در استانداری برگزار شدعنوان گرديد.

ابتدا جلال زائي سرپرست اداره كل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري استان در خصوص شرح وظايف ستاد اجرائي خدمات سفرواقدامات سازمان درآستانه سال نو به ايراد سخن پرداخت . در ادامه دستگاه هاي مسئول گزارش اقدامات و پيشنهادات در راستاي ستاد اجرائي خدمات سفررا ارائه نمودند.

آن گاه اوكاتي مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي ضمن تشكر از گزارشات و اقدامات سازمان هادر جهت ارائه خدمات به مسافرين و گردشگران نوروزي عنوان كرد :باتوجه به اين كه بازرسان ستاد صيانت از حقوق شهروندياز تاريخ 24 اسفند ماه كاربازرسيازاماكن خدمات رسان بخش هاي دولتي وخصوصي راشروع مي كنندازدستگاههاي مسئولخواستندتا افراد متخصص در امر بازرسي ونماينده تام الاختيارخودرا به دبيرخانه ستاد موصوف معرفي نمايند.

در پايان مرعشي سرپرست معاونت سياسي و اجتماعي استانداري بااشاره به شرح وظايف ستاد اجرائي خدمات سفر استان بيان داشتند: اداره كل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري استان نسبت به تهيه فرم هاي نظر سنجي و بروشورهاي هشدار دهنده وجاذبه هاي گردشگري استان اقدام و در اختيار مسافرين و گردشگران نوروزي در ايستگاه هاي مستقردرورودي شهرهاو...قراردهند.ايشانافزودند: موانعي كه در سالهاي گذشته براي گردشگران وجودداشت برطرف شود .

منبع: اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری سیستان و بلوچستان
بيشتر
اسناد بالا دستی
قانون برنامه پنجم توسعه
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
سند چشم انداز بیست ساله
سیاستهای کلی جمعیت
امور اجتماعی در استانها
مشخصات مدیران استانها
لینک دفاتر امور اجتماعی استانها
انتقادات و پیشنهادات
نظر شما در ارتباط با این بخش چیست؟
   
بد
خوب
عالی


بيشتر
Copyright © 2010   Islamic Republic of Iran - Ministry of Interior's -  All rights reserved.