وزارت کشور
وزارت کشور
وزارت کشور
سه شنبه 1 مرداد 1398   07:42:04
صفحه اصلی
پست الکترونیکی
نقشه سایت
شرح وظايف ** ساختار مركز
شرح وظایف سازمان امور اجتماعی
اخبار ادارات
خبر2
پیش نویس طرح ودستورالعمل راه اندازی مجتمع فوریتهای خدمات اجتماعی شهر تهران تهیه گردید سومین جلسه بررسی پیش نویس طرح راه اندازی ستاد قرارگاهی ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی تهران برگزار شد.

امروزه آسیب‌های اجتماعی یکی از مقولات و مفاهیم ملموس و قابل اعتنا در بین سایر مفاهیم موجود در ادبیات شهری می‌باشد. گسترش و رشد فضای کالبدی شهری تهران در 3 دهه اخیر، مهاجرت بی‌رویه، و به تبع آن تکثر فرهنگ‌های گوناگون، مقوله پیشگیری، کنترل و حل معضل آسیب‌های اجتماعی شهر تهران را پیچیده‌تر نموده است.

قطعاً پدیده آسیب‌های اجتماعی در شهر تهران علاوه بر بررسی و مطالعه نیازمند فعالیت‌ اجرایی در این حوزه می‌باشد. به همین منظور ایجاد مجتمع  فوریت‌های خدمات اجتماعی در شهر تهران در دستور کار اداره آسیب‌ها و مسایل اجتماعی  مرکز امور اجتماعی با هم‌کاری استانداری و شهرداری تهران قرار گرفت.

فقدان برنامه‌های اجرایی در ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی، تنوع دستگاه‌های مسئول و همکار و رویکردهای متفاوت، عدم قبول مسئولیت از جانب دستگاه‌های مربوطه و عدم پاسخگویی در این زمینه، نگاه سنتی به موضوع آسیب‌های اجتماعی، عدم ارزیابی صحیح از برنامه‌های اجرایی انجام شده از جمله ضرورتهایی بوده است که ایجاد قرارگاه ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی در شهر تهران را توجیه می نماید و سعی شده است در این دستورالعمل به این مشکلات و رفع آنها توجه شود .

این طرح علاوه بر تجمیع دستگاه‌های هم‌کار در یک فضای مشخص بر تسریع در روند شناسایی، جذب، پذیرش و ساماندهی واقعی مددجویان تأکید دارد. امری که تاکنون علی‌رغم نیاز، بنابردلایل و توجیهات متعدد مغفول مانده است.
منبع: اداره امور آسیب ها و مسائل اجتماعی
بيشتر
اسناد بالا دستی
قانون برنامه پنجم توسعه
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
سند چشم انداز بیست ساله
سیاستهای کلی جمعیت
امور اجتماعی در استانها
مشخصات مدیران استانها
لینک دفاتر امور اجتماعی استانها
انتقادات و پیشنهادات
نظر شما در ارتباط با این بخش چیست؟
   
بد
خوب
عالی


بيشتر
Copyright © 2010   Islamic Republic of Iran - Ministry of Interior's -  All rights reserved.