وزارت کشور
وزارت کشور
وزارت کشور
سه شنبه 1 مرداد 1398   07:42:02
صفحه اصلی
پست الکترونیکی
نقشه سایت
شرح وظايف ** ساختار مركز
شرح وظایف سازمان امور اجتماعی
اخبار ادارات
اداره امور آسیب ها و مسایل اجتماعی امیر هوشنگ عندلیبیان: رییس اداره هماهنگی امور آسیب های اجتماعی محمد رضا نعیمی: کارشناس مشروبات الکی فرنوش امین: کارشناس پیگیری مصوبات و خودکشی رفیقه جعفری: کارشناس متکدیان و کودکان خیابانی مهدی مالمیر: کارشناس مهاجرت و فضای مجازی

·        رصد،تهیه و پیگیری اخبار در حوزه آسیب ها ومسائل اجتماعی

·        برگزاری جلسات کمیته ی ملی پیشگیری و مبارزه با مشروبات الکلی

·        هماهنگی و پایش برنامه های آسیب های اجتماعی ناشی از زندان

·        پیگیری و شناسایی و ساماندهی سمن های فرهنگی در اجرای برنامه های فرهنگی واجتماعی مناطق ویژه اجتماعی

·        تدوین طرحها وپیشنهادات برای مدیریت و ساماندهی مهاجرت

·        تهیه و تحلیل آمارهای مهاجرت از استانهای مهاجرت فرست و مهاجرت پذیر

·        بازدید از مجتمع های نگهداری متکدیان و بررسی مشکلات مبتلابه

·        پیگیری طرح های ساماندهی کودکان کار و خیابانی اتباع بیگانه

·        اخذ آمار و بازدید از مراکز نگهداری کودکان خیابانی

·        هماهنگی و نظارت بر برنامه های کاهش اعتیاد

·        نظارت بر برنامه های ، پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد مخدر و روان گردانها

·        برگزاری کارگروه کاهش اعتیاد به مواد مخدر

·        نظارت بر  ایجاد کمپ های ترک اعتیاد ویژه زنان معتاد

·        نظارت بر ایجاد شبکه ملی و استانی سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزه کاهش اعتیاد

·        نظارت برایجاد اردوگاههای شرایط سخت ماده 42

·        پیگیری اجرای برنامه­های مهارتهای زندگی وپیشگیری از اعتیاد برای افراد در معرض آسیب در کانونهای هدف (خانواده ، محلات ، محیطهای­آموزشی)

·        نظارت وپیگیری برساماندهی ، استاندارد سازی و توسعه کمپ های ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر

·        نظارت وپیگیری برساماندهی وتوسعه مراکز نگهداری و کاهش آسیب معتادان ماده 16 (درمان اجباری)

·        هماهنگی و حمایت از برنامه های پیشگیری از مصرف مشروبات الکلی

·        پیگیری طرح های ساماندهی کودکان خیابانی

·        بازدید از زندانهای استانها و بررسی مشکلات و تهیه گزارش از استانها                                                                                                            

·        پیگیری طرح های ساماندهی و بازپروری زنان خیابانی در تهران و کلان شهرها

·        پیگیری اجرای مصوبات شورای عالی مجازی از طریق کارگروههای اجتماعی و فرهنگی استان

·        مشارکت در تدوین آیین نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان ونوجوانان بی سرپرست وبدسرپرست

·        تدوین­گزارش­عملکرددستگاههامسئول­آیین­نامه­اجرایی­قانون­حمایت­ازکودکان­ونوجوانان­بی­سرپرست­وبدسرپرست

·        هماهنگی و حمایت از برنامه های کاهش آسیبها در مناطق ویژه اجتماعی

·        پیگیری اخذ و توزیع اعتبارات جاری و عمرانی اردوگاههای متکدیان استانها

·        نظارت برشناسایی و پاک سازی مناطق آلوده به اعتیاد و مواد مخدر

·        رصد روند  فرار از منزل کودکان ونوجوانان

·        رصد آسیب های اجتماعی ناشی از فضای مجازی و تکنولوژی های نوظهور و ارائه راهکار به مبادی مسئول

·        پیگیری تهیه برش استانی سند جامع پیشگیری ، درمان و بازتوانی مصرف کنندگان الکل از دستگاهای مسئول

·        پایش اقدامات استانها و بازدید از استانهای مرزی و مبارزه با قاچاق مشروبات الکلی

·        بازدید وپایش از محل های نگهداری کودکان ونوجوانان در ارتباط با فرار از منزل سازمان بهزیستی ورفع چالشها وموانع از طریق بین بخشی

·        هماهنگی وپیگیری برای  بررسی و مطالعه آسیب ها و مسایل اجتماعی ناشی از پدیده مهاجرت در کشور از طریق مجامع ذی صلاح علمی

·        هماهنگی و حمایت از برنامه های ساماندهی متکدیان و بی خانمانها و کودکان خیابانی و فراری

·        پیگیری­تشکیل­بانک­اطلاعات­ونصب­سیستم­انگشت­نگاری­متکدیان­دراردوگاهها­تدوین­گزارشات­آماری­وارائه­به­مبادی­ذیربط

·        اجرای تدریجی برنامه ها ، جلوگیری از عرضه قلیان در اماکن عمومی

·        نظارت بر اجرای عملی سازی شیوه های جایگزینی زندان در تخلفات اجتماعی

·        پیگیری برنامه های شناسایی و تهیه شناسنامه اجتماعی فرهنگی از مناطق ویژه اجتماعی کشور

·        هماهنگی و حمایت از برنامه های دستگاههای اجرایی در امور اجتماعی و فرهنگی مناطق ویژه

·        نظارت وپیگیری توسعه و توانمندسازی تشکلهای اجتماع محور (CBO) بویژه در محلات پرخطر حاشیه نشین

·        نظارت وپیگیری توانمندسازی ، بسترسازی ، تسهیل در راه اندازی و توسعه موسسات مردم نهاد فعال در حوزه درمان معتادین و پیشگیری از اعتیادبه مواد مخدر ومشروبات الکلی

·        نظارت وپیگیری­­اجرای­برنامه آگاه سازی عمومی از مضرات قلیان در محیط های آموزشی ، رسانه ملی و تبلیغات شهری

·        نظارت­وپیگیری­اجرای­فعالیت­ممنوعیت­فروش یاعرضه­مواددخانی به افراد زیر 18 سال برابر ماده 12 قانون جامع نظارت

·        نظارت­براجرای­ممنوعیت تبلیغ،تشویق مستقیم وغیرمستقیم و تحریک افراد به استعمال دخانیات برابر ماده 3 قانون جامع

·        پیگیری تشکیل سمن های خیریه برای مددرسانی به زندانیان و خانواده های آنها از جمله حمایت های مادی و معنوی به خانواده های زندانیان و کمک به اشتغال یابی آنها و آزادی زندانیان بدهکار

·        نظارت بر نصب تابلوهای هشدار دهنده توسط متصدیان ، کارفرمایان ، مسئولین اماکن عمومی مبنی بر ممنوعیت مصرف محصولات دخانی در نقاط مناسب برابر ماده 9 آئین نامه اجرایی

·        پیگیری و تهیه گزارش از آموزشهای استانداردبرای زندانیان درجهت اصلاح وتربیت آموزشی ، فنی و حرفه ای وارائه آموزشهای لازم برای خانواده زندانیان

·        هماهنگی وحمایت ازبرنامه­های کاهش آسیب های اجتماعی و اخلاقی در فضای سایبر و محصولات مبتذل فرهنگی

·        حمایت از برنامه های مطلوب در فضای مجازی با رویکرد کاهش آسیب های اجتماعی

·        طرح همکاری باسازمانهای ذیربط برای مقابله با جرایم سازمان یافته اجتماعی و اخلاقی و پیگیری اجرای مرحله­ای ممنوعیت استفاده غیر مجاز از ماهواره

·        تهیه آئین نامه تشکیل مرکز ملی مطالعات و ساماندهی مهاجرت

 

بيشتر
اسناد بالا دستی
قانون برنامه پنجم توسعه
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
سند چشم انداز بیست ساله
سیاستهای کلی جمعیت
امور اجتماعی در استانها
مشخصات مدیران استانها
لینک دفاتر امور اجتماعی استانها
انتقادات و پیشنهادات
نظر شما در ارتباط با این بخش چیست؟
   
بد
خوب
عالی


بيشتر
Copyright © 2010   Islamic Republic of Iran - Ministry of Interior's -  All rights reserved.