• ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
دیدگاه
1396/11/10 سه شنبهمجموعه آثار مرکز مطالعات/ مرور - 2
دولت الکترونیک و دموکراسی الکترونیک/ از مجموعه آثار مرکز مطالعات راهبردی
با مقدمه ای از دکتر افتخاری و مترجمین: محمدتقی تقوی فرد - روزبه فدایی - سامان ابراهیمی
فايل هاي مربوطه :
دولت الکترونيک و دموکراسي الکترونيک.pdf5.6 MB