• ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
دیدگاه
1396/11/11 چهارشنبهمجموعه آثار همایش ملی الگوی توسعه پایدار و متوازن منطقه ای - 9
ابعاد مکانی - فضایی توسعه پایدار و متوازن منطقه ای
به اهتمام: دکتر عباس سعیدی و تدوین: ابراهیم خلیفه
فايل هاي مربوطه :
ابعاد مکاني - فضايي توسعه پايدار و متوازن منطقه اي.pdf5.15 MB