• ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
دیدگاه
1396/11/11 چهارشنبهمجموعه آثار همایش ملی الگوی توسعه پایدار و متوازن منطقه ای - 3
الزامات توسعه پایدار و متوازن منطقه ای برای برنامه ششم توسعه کشور
تهیه و تدوین: صادق ظهره وند خدری
فايل هاي مربوطه :
الزامات توسعه پايدار و متوازن منطقه اي براي برنامه ششم توسعه کشور.pdf557.105 KB