• ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
دیدگاه
1396/11/11 چهارشنبهمجموعه آثار همایش ملی الگوی توسعه پایدار و متوازن منطقه ای - 1
توسعه پایدار و متوازن منطقه ای (ابعاد و روندها)
مقدمه: دکتر اصغر افتخاری و تدوین: ابراهیم خلیفه
فايل هاي مربوطه :
توسعه پايدار و متوازن منطقه اي (ابعاد و روندها.pdf2.65 MB