• ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
دیدگاه
1396/11/11 چهارشنبهمجموعه آثار همایش ملی الگوی توسعه پایدار و متوازن منطقه ای - 14
رويكرد تلفيقي در توسعه پایدار و متوازن منطقه ای
به اهتمام: محمداحسان هوشمند و تدوین : ابراهیم خلیفه
فايل هاي مربوطه :
رويكرد تلفيقي در توسعه پايدار و متوازن منطقه اي.pdf1.75 MB