• ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
دیدگاه
1396/11/11 چهارشنبهمجموعه آثار همایش ملی الگوی توسعه پایدار و متوازن منطقه ای - 2
ماخذشناسي توصیفی توسعه پایدار و متوازن منطقه ای
تهیه و تدوین: حسین بادران و مجید بهرامی
فايل هاي مربوطه :
ماخذشناسي توصيفي توسعه پايدار و متوازن منطقه اي.pdf2.68 MB