• ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
دیدگاه
1396/11/11 چهارشنبهمجموعه آثار همایش ملی الگوی توسعه پایدار و متوازن منطقه ای - 13
محيط زيست و توسعه پایدار و متوازن منطقه ای
به اهتمام: دکتر مجید مخدوم و تدوین: ابراهیم خلیفه
فايل هاي مربوطه :
محيط زيست و توسعه پايدار و متوازن منطقه اي.pdf3.44 MB