وزارت کشور
وزارت کشور
وزارت کشور
صفحه اصلی
پست الکترونیکی
نقشه سایت
آموزش
پژوهش
مهمترين خبر.
1395/11/13 چهارشنبه برگزاری جلسه مشترک مرکز با ناجا

مرکزمطالعات راهبردی ناجا با همکاری مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور اقدام به برگزاری جلسات با هدف نزدیکی دیدگاهها وکشف راهبردهای ضروری برای انتخابات پیش رو نموده وجلسات هفتگی ادامه دارد. خروجی های جلسه بصورت ابلاغ اجرایی در دو دستگاه بویژه ناجا بهره برداری میگردد.

بيشتر
نسخه قابل چاپ
Copyright © 2010   Islamic Republic of Iran - Ministry of Interior's -  All rights reserved.