وزارت کشور
وزارت کشور
وزارت کشور
صفحه اصلی
پست الکترونیکی
نقشه سایت
آموزش
پژوهش
مهمترين خبر.
1395/11/13 چهارشنبه برگزاری جلسه کمیته علمی سیاسی

درروز سه شنبه مورخ 12/10/95 کمیته علمی سیاسی در محل مرکز مطالعات برگزار و چند  طرح پژوهشی مورد بررسی قرار گرفت.

بيشتر
نسخه قابل چاپ
Copyright © 2010   Islamic Republic of Iran - Ministry of Interior's -  All rights reserved.