وزارت کشور
وزارت کشور
وزارت کشور
صفحه اصلی
پست الکترونیکی
نقشه سایت
آموزش
پژوهش
مهمترين خبر.
1395/11/13 چهارشنبه برگزاری جلسه کمیته علمی گروه توسعه و عمران

درروز دوشنبه مورخ 11 /11/95 کمیته علمی گروه مطالعات توسعه و عمران تشکیل گردید در این جلسه طرح هایی از حوزه توسعه  و دو پایان نامه ، مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات مقتضی اخذ گردید.

بيشتر
نسخه قابل چاپ
Copyright © 2010   Islamic Republic of Iran - Ministry of Interior's -  All rights reserved.