وزارت کشور
وزارت کشور
وزارت کشور
صفحه اصلی
پست الکترونیکی
نقشه سایت
آموزش
پژوهش
مهمترين خبر.
1395/11/13 چهارشنبه انتشار نشریه های تحلیلی خبری مرکز

عنوان

شماره

ویژه

توضیحات

1

توازن

41

ناموزونی از مرز تا مرکز

به قلم آقای دکتر شریف مطوف

تلخیص: آقای امیر حسین قادری

2

تفکر بسیجی

44

دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی ایران از منظر امام امت (ره) و مقام معظم رهبری

به قلم آقای علی اکبر خلیلی

3

ارتباط

43

هفتمین هفته استانی فناوری نانو(استان فارس)

مرکز مطالعات راهبردی و آموزش-معاونت طرح و برنامه

4

سلام فرماندار

19

-نکات قابل توجه در نقشه راه دولت الکترونیک ایران

معاونت آموزش

بيشتر
نسخه قابل چاپ
Copyright © 2010   Islamic Republic of Iran - Ministry of Interior's -  All rights reserved.