وزارت کشور
وزارت کشور
وزارت کشور
صفحه اصلی
پست الکترونیکی
نقشه سایت
آموزش
پژوهش
مهمترين خبر.
1395/11/20 چهارشنبه برگزاری جلسات بررسی موضوع آموزش شوراها

با هدف ارتقای دانش و آگاهی داوطلبان و اعضای شوراهای اسلامی ، مرکز مطالعات راهبردی و آموزش پیشنهاد آموزش به آنان را به مقام عالی وزارت ارائه دادند. به دنبال دستور وزیر محترم مبنی بر بررسی موضوع ، جلساتی با حضور آقای رهگذر معاون آموزش مرکزمطالعات راهبردی و آموزش به عنوان رئیس جلسه و آقایان:حسینی (معاون دفتر امورشوراهای اسلامی شهروروستا)، دشتی(مسئول پاسخگویی استعلام های حقوقی)،احمدی(مدیرکل امور استان ها و آموزش شورای عالی استان، دکتر بهرامی نماینده معاونت پژوهش   وعسگری مسئول اجرای آموزش معاونت آموزش مرکزبه عنوان  اعضای جلسه مذکوردر روزهای 12و19 بهمن ماه سال جاری برگزار شد.اعضای جلسه که اطاق فکر مربوط به موضوع آموزش شوراها را تشکیل داده اند قرار است طرح اجرایی آموزش پنجمین دوره شوراها را به زودی جهت صدور دستورات به مقام عالی وزارت تقدیم نمایند.

بيشتر
نسخه قابل چاپ
Copyright © 2010   Islamic Republic of Iran - Ministry of Interior's -  All rights reserved.