وزارت کشور
وزارت کشور
وزارت کشور
صفحه اصلی
پست الکترونیکی
نقشه سایت
آموزش
پژوهش
مهمترين خبر.
1395/11/20 چهارشنبه تدوین و ارائه گزارش مدیریتی با موضوع ارزیابی وضعیت استارتاپ ها

در راستای مساعدت به تصمیم سازی و همچنین ارتقا ی الگوی مدیریت سیاست داخلی کشور، گزارش مدیریتی  با عنوان « اکنون و آینده  اکوسیستم استارتاپی در ایران » توسط گروه مدیریت دانش و همکاری های علمی  این مرکز تهیه و  ارایه شد.

بيشتر
نسخه قابل چاپ
Copyright © 2010   Islamic Republic of Iran - Ministry of Interior's -  All rights reserved.