وزارت کشور
وزارت کشور
وزارت کشور
صفحه اصلی
پست الکترونیکی
نقشه سایت
آموزش
پژوهش
مهمترين خبر.
1395/12/11 چهارشنبه برگزاری کرسی تخصصی سازمانهای مردم نهاد

 در روزچهارشنبه مورخ 4/12/1395کرسی تخصصی گروه اجتماعی فرهنگی ، با عنوان  نقش سازمانهای مردم نهاد در حکمرانی خوب با تاکید بر امنیت ملی پایدار  با سخنرانی جناب آقای  دکتر نصرتی  در سالن جلسات مرکز مطالعات  راهبردی و آموزش   با حضور اعضاء کرسی  برگزارگردید.

بيشتر
نسخه قابل چاپ
Copyright © 2010   Islamic Republic of Iran - Ministry of Interior's -  All rights reserved.