وزارت کشور
وزارت کشور
وزارت کشور
صفحه اصلی
پست الکترونیکی
نقشه سایت
آموزش
پژوهش
مهمترين خبر.
1395/12/11 چهارشنبه همایش یک روزه معاونین آموزش و پژوهش و کارشناسان آموزش مراکز برنامه ریزی نوسازی و تحول اداری استانداری های سراسر کشور برگزار شد

همایش  یک روزه  معاونین آموزش و پژوهش و کارشناسان آموزش مراکز برنامه ریزی نوسازی و تحول اداری استانداری های سراسر کشوربا حضور 55 نفر از مدعوین روزچهار شنبه مورخ 04/12/1395  با میزبانی مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور ر  برگزار شد. در بخش اول  این همایش  که صبح انجام شد آقای دکتر افتخاری رئیس مرکز  و معاونین ایشان ( آقایان رهگذر معاون آموزش  و کوثری معاون پژوهش) مطالب زیر  را مطرح و در مورد آن ها با حاضرین تبادل نظر کردند:

·                ساختار مراکز برنامه ریزی نوسازی و تحول اداری در بخش آموزش و پژوهش

·                تکمیل چارت سازمانی مراکز برنامه ریزی نوسازی و تحول اداری در بخش آموزش و پژوهش

·                وظایف آموزشی مراکز برنامه ریزی، نوسازی وتحول اداری در استانداری ها

·                وظایف پژوهشی مراکز برنامه ریزی، نوسازی وتحول اداری در استانداری ها

·                قوانین، بخشنامه ها و فرم های آموزشی

همچنین آقای جانفدا رئیس گروه آموزش مرکز نیز قوانین،بخشنامه ها و فرم های آموزشی را    تشریح کردند. در بخش دوم همایش که بعدالظهر برگزار شد،    چگونگی دسترسی و کاربری سیستم جامع آموزش منابع انسانی (جام) توسط مهندس کیان ارثی معاون مرکز توسعه دولت الکترونیک، فن آوری اطلاعات و آمار وزارت کشور و مهندس معدولیت  از شرکت فن آوری اطلاعات آرنگ آموزش داده شد.

 

بيشتر
نسخه قابل چاپ
Copyright © 2010   Islamic Republic of Iran - Ministry of Interior's -  All rights reserved.