وزارت کشور
وزارت کشور
وزارت کشور
صفحه اصلی
پست الکترونیکی
نقشه سایت
آموزش
پژوهش
مهمترين خبر.
.
1397/6/11 يكشنبه اعلان موضوعات پژوهشی اولویت های پژوهشی اعلام گردید اولویت های پژوهشی مرکز متناسب با ماموریت های وزارت کشور اعلام گردید .فایل این فرآخوان در بخش اولویت های پژوهشی قرار گرفته است .
فايلها
عناوين فراخوان.docx 18.784 KB
بيشتر
نسخه قابل چاپ
Copyright © 2010   Islamic Republic of Iran - Ministry of Interior's -  All rights reserved.