اخبار
بازدید مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ازاردوگاه مراقبتی عسگر آباد ورامین در استان تهران محمودی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ضمن بازدید از اردوگاه عسگر آباد ورامین در استان تهران  از زحمات کارکنان قدردانی کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در روز دوشنبه مورخ 98/1/26 محمودی مديركل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور در راستاي نظارت هاي ستادي بهمراه هئيت همراه از قسمتهاي مختلف اردوگاه مراقبتي عسگرآباد ورامين زير مجموعه استانداري تهران بازديد بعمل آورد و  در اين رابطه دستورات لازم را به مسئولين مربوطه ابلاغ نمود.

نسخه قابل چاپ
منو