وزارت کشور
وزارت کشور
وزارت کشور
صفحه اصلی
پست الکترونیکی
نقشه سایت
اطلاعات
اخبار
خبر
1397/11/13 شنبه تمدید حکم عضو هسته گزينش شهرداری تبریز طي حكمي از سوي نماينده وزير و دبيرمحترم هيأت مركزي گزينش، عضویت جناب آقای محمد حسین زاده درهسته گزینش شهرداری تبریز به مدت دو سال تمدید گردید.
در بخشی از حکم انتصاب وی که سیزدهم بهمن ماه هزاروسیصد و نودو هفت صادر شده آمده است؛
در اجرای بند 2 ماده 9 قانون گزینش کشور به موجب این حکم عضویت جنابعالی از تاریخ 1397/11/04  به مدت دو سال درهسته گزینش شهرداری تبریز تمدید می گردد.
امید است با استعانت از قدرت لایزال الهی و با همکاری سایر اعضاء محترم ، در خدمت صادقانه به نظام گزینش کشور موفق بوده ودر راستای انتخاب افراد اصلح ، متعهد و شایسته مؤید و منصور باشید.
اهتمام به اجرای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر«  گزینش هوشمندانه، عالمانه ودقیق» و همچنین برنامه محوری،  سرعت بخشی به فرایند گزینش، روان سازی امور، رعایت حقوق افراد وسازمان وپرهیز ازتنگ نظری ونگرش های غیر حرفه ای مورد تأکید است .
توفیق شما را دراجرای قانون گزینش کشور، بویژه وظایف مصرح در ماده 10 قانون مذکور از خداوند سبحان مسألت دارم.
بيشتر
نسخه قابل چاپ
Copyright © 2010   Islamic Republic of Iran - Ministry of Interior's -  All rights reserved.