وزارت کشور
وزارت کشور
وزارت کشور
صفحه اصلی
پست الکترونیکی
نقشه سایت
اطلاعات
اخبار
رنجبر
1397/11/29 دوشنبه تمدید حکم عضو هسته گزينش شهرداری قم طي حكمي از سوي نماينده وزير و دبيرمحترم هيأت مركزي گزينش، عضویت جناب آقای محسن رنجبر درهسته گزینش شهرداری قم به مدت یک سال تمدید گردید.
در بخشی از حکم انتصاب وی که بیست وششم بهمن ماه هزاروسیصد و نودو هفت صادر شده آمده است؛
در اجرای بند 2 ماده 9 قانون گزینش کشور به موجب این حکم عضویت جنابعالی  به مدت یک سال درهسته گزینش شهرداری قم تمدید می گردد.
امید است با استعانت از قدرت لایزال الهی و با همکاری سایر اعضاء محترم ، در خدمت صادقانه به نظام گزینش کشور موفق بوده ودر راستای انتخاب افراد اصلح ، متعهد و شایسته مؤید و منصور باشید.
اهتمام به اجرای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر«  گزینش هوشمندانه، عالمانه ودقیق» و همچنین برنامه محوری،  سرعت بخشی به فرایند گزینش، روان سازی امور، رعایت حقوق افراد وسازمان وپرهیز ازتنگ نظری ونگرش های غیر حرفه ای مورد تأکید است .
توفیق شما را دراجرای قانون گزینش کشور، بویژه وظایف مصرح در ماده 10 قانون مذکور از خداوند سبحان مسألت دارم.
بيشتر
نسخه قابل چاپ
Copyright © 2010   Islamic Republic of Iran - Ministry of Interior's -  All rights reserved.