شنبه 30 شهريور 1398   02:06:30
اطلاعیه ها
1395/2/11 شنبهدر اطلاعیه شماره 137 ستاد انتخابات کشور منتخبان حوزه انتخابیه رشت مرحله دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی که موفق به کسب اکثریت نسبی آرای صحیح در حوزه انتخابیه شده اند اعلام شد .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ در اطلاعیه شماره 137 ستاد انتخابات کشور منتخبان حوزه انتخابیه رشت مرحله دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی که موفق به کسب اکثریت نسبی آرای صحیح در حوزه انتخابیه شده اند اعلام شد .
 بنابراین گزارش در این اطلاعیه آمده است: اسامی منتخبان مرحله دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی که موفق به کسب اکثریت نسبی آرای صحیح در حوزه انتخابیه شده اند، به شرح ذیل می باشد:
1- در حوزه انتخابیه رشت آقایان جبار کوچکی نژاد با کسب 54316 رأی و محمدصادق حسنی جوریابی با کسب 50406 رأی از مجموع 127516آرای صحیح مأخوذه به مجلس راه یافتند .
ستاد انتخابات کشور

نسخه قابل چاپ