وزارت کشور
وزارت کشور
وزارت کشور
صفحه اصلی
پست الکترونیکی
نقشه سایت
اطلاعات
اخبار
fr

gt
1397/12/22 چهارشنبه 1397/12/22 برگزاری آخرین جلسه شورای بسیج مرکز و تبیین محورها و اولویت های ماموریتهای مرکز بسیج در سال 1398: ششمین جلسه شورای بسیج وزارت کشور به فرماندهی حسن قشقایی فرمانده مرکز بسیج وزارت کشور و با حضور فرماندهان پایگاههای بسیج سازمان ها و ادارات تابعه برگزار و محورهای و اولویت های ماموریتهای سال 1398 توسط فرمانده مرکز تبیین گردید.  ششمین جلسه شورای بسیج وزارت کشور به فرماندهی حسن قشقایی فرمانده مرکز بسیج وزارت کشور و با حضور فرماندهان پایگاههای بسیج سازمان ها و ادارات تابعه برگزار و محورهای و اولویت های ماموریتهای سال 1398 توسط فرمانده مرکز تبیین گردید.
تعامل پر رنگ تر مسئولین شعب با رده متناظر خود در سازمان بسیج ادارات و همچنین پایگاههای تابعه، تلاش در جهت اجرایی شدن انتظارات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب در قالب ارائه پیشنهادات و طرح در هیات های اندیشه ورز در سال 98 ،توجه به مسائل دینی ، توجه به اهمیت فریضتین امر به معروف و نهی از منکر برای ترویج معروفات وامحاء منکرات از طریق انجام تذکر لسانی با رعایت آداب و شرایط آن، خدمت صادقانه و تکریم ارباب رجوع از جمله اولویت های برنامه های سال 1398 عنوان شد که تاکید شد در ستاد و پایگاهها مورد توجه قرار گیرد.
بيشتر
نسخه قابل چاپ
Copyright © 2010   Islamic Republic of Iran - Ministry of Interior's -  All rights reserved.