منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
رويدادها
لینک مهم
ورود
رويدادها
سه شنبه 7 آذر 1385 جدول آماري انتخابات برگزار شده پس از پيروزي انقلاب اسلامي جدول آماري انتخابات برگزار شده پس از پيروزي انقلاب اسلامي منتشر شد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، در اين جدول اطلاعات آماري درخصوص تاريخ برگزاري، واجدان شرايط، تعداد و درصد شركت كنندگان، تعداد داوطلبان، حوزه هاي انتخابيه و تعداد منتخبان كليه انتخابات برگزار شده پس از انقلاب به تفكيك ذكر شده است.

مشاهده جدول
بيشتر